Machines

 

Het Fablab draait natuurlijk om de mensen en de ideeën die ze hebben, maar de kracht van het Fablab is uiteindelijk dat daar machines staan om de ontwerpen te realiseren. Computers zijn tegenwoordig zo krachtig dat ingewikkelde ontwerpen snel een efficiënt kunnen worden getekend. Die tekening wordt omgezet naar, of is al een 3D model, dat naar de machine wordt gestuurd. De machine kan daarmee niet alleen het model maken maar ook dupliceren. Door dit model te delen met anderen (via internet aan de hele wereld) kun je samen snel iets nieuws ontwikkelen. Ieder heeft “zijn”  expertise. Zo kan je ontwerp evolueren tot een steeds beter product.

Je kunt er ook voor kiezen het FabLab af te huren voor jou alleen en een eigen ontwerp te beschermen

Powered by Stichting vrijwilligers en vrienden van het FabLab Bergen op Zoom